Gør lungerne glade

Det er ikke alle der er helt bevidste om hvad et peakflowmeter er. Det er endda almindeligvis også kun mennesker med lungeproblemer og astma, der kommer til, at udvikle bekendtskab med et peakflowmeter.

Et peakflowmeter er et redskab der bruges til, at undersøge en persons lungefunktion. Lungefunktionen beretter noget om hvor meget oxygen en person har behov for, at opmagasinere i pulmos. Du vil gerne have en så god lungefunktion, som overhovedet muligt. Dersom du lider af en sygdom i lungerne vil det hyppigt komme til udtryk, ved en slem lungefunktion.

I tilknytning til dit peakflowmeter benytter du et skema, med den almindelige lungefunktion for folk alt efter alder og højde. Hvis ens peakflowmeter viser, at din lungefunktion afviger eksplicit fra disse tal, tyder det på, at der er et eller andet galt med din lungefunktion. Ved patienter med astma vil du for eksempel jævnligt se, at lungefunktionen er meget lavere, end hvad den skulle være.

Astma er en betændelsestilstand i lungerne, der almindeligvis allerede ses ved små drenge under 10 år, hvorimod piger godt kan have anlæg for, at få åndedrætsbesvær senere i livet. Det er en kronisk sygdom, som du ikke kan helbrede det er dog ikke ualmindeligt, at den forsvinder med dig selv. Det er vigtigt, at medicinere på en måde, at mennesket med astma er i stand til at leve et forholdsvis almindeligt liv. For at sikre sig den korrekte behandling kan du også bruge et peakflowmeter. Dette gøres ved, at du ved brug af ens peakflowmeter kan se hvorledes astmamedicinen fungerer. Forudsat personens lungefunktion bliver bedre betyder det, at medicinen fungerer.

Det er virkelig snildt, at bruge et peakflowmeter. Alt du skal gøre er, at ventilere i et rør hvilket er monteret på ens peakflowmeter. Bagefter vil du hurtigt få vist et svar på displayet. Det kan alligevel godt være en god ide, at puste 3 gange i rap for, at sikre sig du får det helt rigtige svar.

Dersom ens peakflowmeter giver et slutresultat der ligger meget væk fra hvad normalværdien er, bør du søge læge. Lægen kan bedre fastlægge resultatet og vil muligvis også anmode om, at der udføres ekstra hjemmetest. For at lave et bedre vurderingsgrundlag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *